Venäjälle?

Tarjoamme suomalaisille pk-yrityksille palveluita Venäjän markkinoille pääsemiseen.

Emme lupaa oikoteitä, nopeita tuloksia tai helppoa markkinoiden valloitusta. Venäjän valloittaminen vaatii suomalaiselta pk-yritykseltä määrätietoista työtä, selkeät tavoitteet ja vahvan sitoutumisen. Pienikin yritys voi menestyä venäläisten kanssa, mutta menestys ei tule lahjaksi, kuten Venäjällä tavataan sanoa.

Flamon Venäjä-palvelut on jaettu kolmeen osaan:

 • perusselvitys
 • toimintamallin luominen
 • käytännön toiminta

Perusselvitys

Asiakasyrityksen tuotteen tai palveluiden tarve Venäjällä selvitetään selvityksellä, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä?
  • tuotteen tai palvelun sopivuus Venäjälle
  • kysyntä
   • kuinka paljon? (arvio markkinoiden koosta)
 • Kenelle?
  • ketkä ovat asiakkaita?
 • Miten?
  •  viennin toimintamalli

Selvityksen tuloksena yritys pystyy arvioimaan ajoituksen ja kannattavuuden lähteä Venäjän markkinoille.

Toimintamallin luominen

Venäjälle menoon tarvitaan oma toimintamalli, jonka on sovitettava yrityksen muuhun strategiaan. Venäjä-strategian tärkein tehtävä on vastata konkreettiseen kysymykseen: miten Venäjällä toimitaan?

Tyypillisiä toimintamalleja ovat:

 • epäsuora eli toisen suomalaisyrityksen kautta tapahtuva vienti
 • vientimyynti Suomesta käsin
 • venäläisen kumppanin tai jälleenmyyjän kanssa toimiminen

Käytännön toiminta

Valittua Venäjä-toimintamallia lähdetään toteuttamaan hallitusti. Tyypillisiä strategian toimeenpanon vaiheita ovat toimintamallin jalkauttaminen, sertifioinnit ja viranomaisasiat, käytännön myyntityö, kumppanihaku ja liiketoimintakulttuurikoulutukset. Strategian toimeenpanossa tuloksia mitataan ja strategiaa tarkennetaan tarvittaessa.

Kun tuote tai palvelu, myyntitapa, kumppaniverkosto ja toiminta Suomen puolella hallitaan, on yrityksellä mahdollisuus menestyä Venäjällä.

Lue käytännön toimissa Venäjällä karttuneita kokemuksia.

Flamon Venäjä-opas

Kiinnostuitko?

Voit ottaa yhteyttä suoraan minuun puhelimitse tai oheisella lomakkeella.

Heikki Nurminen
+358 40 565 0936
heikki.nurminen@flamo.fi


© 2024 | Flamo Oy